Namen seminarja je razvoj praktičnih veščin in poglobljenega razumevanja vzgojno-izobraževalnih konceptov ter razvoj digitalnih kompetenc, s katerimi strokovni delavci, s pomočjo digitalnih tehnologij, izboljšajo obstoječe strategije vrednotenja znanja. Digitalne tehnologije udeleženci uporabljajo tudi za ustvarjanje ali spodbujanje inovativnih pristopov vrednotenja. Udeleženci seminarja bodo spoznali orodja v spletnem učnem okolju (Moodle/MS Teams) za izmenjavo povratnih informacij, orodja v spletnem učnem okolju (Moodle/MS Teams) za formativno spremljanje ter orodja za vrstniško vrednotenje dokazov učenja.

Seminar traja 16 ur.

 

Vrednotenje

Izvajalec:

ZRSŠ

Povezava do prijave:

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx 

(Skupno število ogledov 1.594, od tega danes 1.)
Dostopnost