Namen seminarja je razvoj praktičnih veščin in poglobljenega razumevanja vzgojno-izobraževalnih konceptov ter nadgradnja sposobnosti strokovnih delavcev za pripravo dejavnosti, s katerimi učenci razvijajo oz. pridobivajo digitalne kompetence. Udeleženci seminarja bodo spoznavali učne dejavnosti, pri katerih bodo učenci uporabljali digitalne tehnologije za pridobivanje informacij, njihovo vrednotenje zanesljivosti ter primerjali in združevali podatke iz različnih virov. Učence bodo spodbujali k “digitalnemu” izražanju. Pomagali jim bodo razumeti kako lahko digitalne tehnologije pozitivno ali negativno vplivajo na zdravje učencev ter njihovo dobro počutje. Učence bodo spodbujali k reševanju tehničnih problemov po načelu poskusov in napak in rabi digitalnih kompetenc v novih situacijah.

Seminar traja 16 ur.

 

Vodenje in podpora učencem pri pridobivanju digitalnih kompetenc

Izvajalec:

ZRSŠ

Povezava do prijave:

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx 

(Skupno število ogledov 1.598, od tega danes 1.)
Dostopnost