Namen seminarja je razvoj praktičnih veščin in poglobljenega razumevanja vzgojno-izobraževalnih konceptov ter razvoj digitalnih kompetenc, s katerimi strokovni delavci s pomočjo digitalnih tehnologij podprejo ter izboljšajo svoje strategije poučevanja in učenja. Udeleženci seminarja se bodo učili izkoriščati potencial digitalnih tehnologij in preusmerjati pozornost z učitelja kot vodje procesa poučevanja na v učenca usmerjeno poučevanje. Udeleženci se bodo na seminarju urili v pripravljanju takšnih učnih izkušenj, da bodo učenci s sodelovanjem z vrstniki sami prihajali do novih spoznanj in znanj. Pri tem bodo učence spodbujali k samouravnanju lastnega učenja. Udeleženci bodo spoznavali različna orodja spletnega učnega okolja (Moodle/MS Teams) za objavo gradiv, pripravo dejavnosti, vrednotenje znanja in podpiranje učencev. Prav tako bodo spoznali vgrajena orodja za podporo učitelju pri spremljanju učencev, deljenju učencev v skupine in spodbujanju samouravnavanja učencev.

Seminar traja 16 ur.

 

Poučevanje in učenje

Izvajalec:

ZRSŠ

Povezava do prijave:

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx 

(Skupno število ogledov 3.157, od tega danes 1.)
Dostopnost