Namen seminarja je razvoj praktičnih veščin in poglobljenega razumevanja vzgojno-izobraževalnih konceptov ter razvoj digitalnih kompetenc, s katerimi strokovni delavci učinkoviteje upravljajo znanje. Z razvitimi kompetencami tega področja bodo strokovni delavci uporabljali digitalne tehnologije tudi za sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci, izmenjevali znanja in izkušnje ter inovirali lastne pedagoške prakse. Individualno in v skupini bodo kritično ocenjevali svoje digitalne pedagoške prakse in uporabljali digitalne vire in sredstva za stalni strokovni razvoj.
Udeleženci seminarja bodo ozavestili tudi pomembnost kvalitetne komunikacije in sodelovanja ter spoznavali prednosti in slabosti orodij v Moodlu/MS Teamsu, na socialnih omrežjih in e-pošti.
Spoznali bodo Moodle/MS Teasms orodja, s katerimi kot izobraževalci spodbujajo učence, da reflektirajo svoje učenje in ga izboljšujejo. Prav tako se bodo urili v dajanju povratnih informacij in iskanju virov, seminarjev in vsebin za lastno strokovno rast.

 

Seminar traja 16 ur.

 

 

Poklicno delovanje

Izvajalec:

ZRSŠ

Povezava do prijave:

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

(Skupno število ogledov 3.043, od tega danes 1.)
Dostopnost