Namen seminarja je razvoj praktičnih veščin in poglobljenega razumevanja vzgojno-izobraževalnih konceptov ter razvoj digitalnih kompetenc, s katerimi strokovni delavec uporablja digitalne tehnologije za spodbujanje aktivnega vključevanja učencev v učni proces in njihovega nadzora nad njim. Udeleženci se bodo učili digitalne tehnologije uporabljati za spodbujanje aktivnega sodelovanja učencev na primer pri raziskovanju določene teme, preizkušanju različnih možnosti ali rešitev, razumevanju povezav, iskanju ustvarjalnih rešitev ali ustvarjanju izdelkov in razmišljanju o njih. Spoznavali bodo vlogo in zmožnosti spletnega učnega okolja (Moodle/MS Teams) pri podpori raznolikosti v razredu, personalizaciji izobraževanja in naslavljanju potreb različnih skupin učencev. Spoznali bodo različna orodja spletnega učnega okolja (Moodle/MS Teams) s pomočjo katerih bodo lahko poigrili dejavnosti učencev.

Seminar traja 16 ur.

 

Opolnomočenje učencev

Izvajalec:

ZRSŠ

Povezava do prijave:

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx 

(Skupno število ogledov 1.509, od tega danes 1.)
Dostopnost