Namen seminarja je razvoj praktičnih veščin in poglobljenega razumevanja vzgojno-izobraževalnih konceptov ter razvoj digitalnih kompetenc, s katerimi strokovni delavci učinkoviteje upravljajo znanje. Strokovni delavci se bodo naučili učinkovito izbirati digitalne vire (ki najbolj ustrezajo učnim ciljem, skupini učencev in načinu poučevanja), organizirati vsa zbrana gradiva, vzpostaviti povezave ter spremeniti, dodati in razviti digitalne vire, ki podpirajo njihovo poučevanje. Znali bodo upoštevati pravila o avtorskih pravicah ter znali zaščititi občutljive vsebine in podatke, kot so ocenjevanje na daljavo ali ocene učencev. Spoznali bodo digitalne formate gradiv in filozofijo odprtih gradiv in gradiv z licenco CC. Razmišljali bodo kako najdene vire smiselno vključiti v spletno učno okolje (Moodle/MS Teams), da bodo učenci dosegli načrtovane cilje. Izmenjali bodo izkušnje z izdelavo digitalnih gradiv z odprtokodnimi orodji, s predelavo odprtih gradiv in načini zaščite/deljenja lastnih gradiv z licenco CC.

 

Seminar traja 16 ur.

 

Digitalni viri

Izvajalec:

ZRSŠ

Povezava do prijave:

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx 

(Skupno število ogledov 2.201, od tega danes 1.)
Dostopnost